Talajvédelmi tervezés
Hupka Sándor talajvédelmi szakértő

TALAJVÉDELMI TERV FELÉPÍTÉSE

A talajvédelmi terv pontos adatokon, a helyszínen végzett talajvizsgálat során feltárt minőségi jellemzőkön, illetve akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredményeken alapuló, fényképekkel és térképi mellékletekkel illusztrált szakanyag, melyet a termőföldön tervezett tevékenységet engedélyező hatóságnak (talajvédelmi, vízügyi, építésügyi, környezetvédelmi hatóság, földhivatal, stb.) kell benyújtani.

A 90/2008. (VII:18.) FVM rendelet 1. számú melléklete alapján a talajvédelmi tervet az alábbiak szerint kell összeállítani:

Előlap:

 • tartalmazza a terv megnevezését, a készítés dátumát, készítőjének nevét és címét.

Előzmények:

 • a terv céljának ismertetése,
 • a tervezett tevékenység részletes bemutatása, szükségességének indoklása,
 • rövid tájékoztatás az érintett területen korábban engedélyezett tevékenységek alapjául szolgáló talajtani szakvéleményekről, talajvédelmi tervekről.

Általános adatok:

 • a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is),
 • a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítás módja,
 • a tevékenység területén lévő talajvédelmi létesítmények ismertetése,
 • mintavétel helye, ideje, módja, vizsgált anyagok megnevezése, talajminták, illetve a vizsgált anyagból származó minták darabszáma.

A terület földrajzi, domborzati és talajtani jellemzése:

 • a terület rövid talajtani, domborzati, éghajlati és vízrajzi jellemzése,
 • a vizsgálatba vont terület konkrét helyszíni és/vagy laboratóriumi vizsgálatokra alapozott talajtani jellemzése.

A tervezett tevékenység megvalósításának feltételei: minden esetben javaslatot kell tenni

 • a tervezett tevékenység megvalósíthatóságára,
 • az alkalmazható módszerekre, valamint
 • a szükséges járulékos beavatkozásokra, különösen az erózió elleni védelemre, mélylazításra, vízrendezésre.

Mellékletek:

 • a tervezett beavatkozással érintett terület elhelyezkedését tartalmazó átnézeti térkép,
 • a terület adottságait jellemző topográfiai vagy a külön jogszabályban foglalt ortofoto alapú MePAR egyedi fizikai blokktérkép a talajmintavétel, illetve a talajszelvények helyének feltüntetésével, a vizsgált terület lehatárolásával 1:10000 vagy annál nagyobb méretarányban,
 • a talajvédelmi tervek típusonkénti követelmény rendszerénél feltüntetett térképi mellékletek 1:10000 vagy annál nagyobb méretarányban,
 • akkreditált laboratórium által kiállított talajvizsgálati jegyzőkönyv, kivéve, ha e rendelet a talaj laboratóriumi vizsgálatától eltekint,
 • ahol a rendelet terhelhetőségi számítást, kijuttatási dózis meghatározását írja elő, csatolni kell a felhasználásra kerülő anyag akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvét, illetve termésnövelő anyag felhasználásakor annak megnevezését és a felhasználásra vonatkozó számítás eredményét tartalmazó adatokat,
 • talajvédelmi szakértői jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot.