Talajvédelmi tervezés
Hupka Sándor talajvédelmi szakértő

TALAJVÉDELEMRŐL RÖVIDEN

Magyarország legfontosabb természeti erőforrása a talaj, amely a mező- és az erdőgazdaság termelőeszköze és alapvető közege.
Az ország területének kétharmada mezőgazdasági terület, termőföld.
A talajvédelem célja a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, fizikai, kémiai és biológiai romlásának megelőzése, illetőleg elhárítása.

 

MILYEN TEVÉKENYSÉGEKHEZ SZÜKSÉGES TALAJVÉDELMI TERV

Ha Ön a Földhivatal által mezőgazdasági termőföldterületként nyilvántartott ingatlanon kíván beruházást megvalósítani, vagy termőföldet kíván kivonni a művelés alól, akkor szüksége lesz talajvédelmi tervre.

Talajvédelmi terv készítése szükséges a következő, törvény által meghatározott esetekben:

 • a savanyú, a szikes és a homoktalajok javításához,
 • a mezőgazdasági célú tereprendezéshez,
 • szőlő, gyümölcs, bogyós gyümölcs, illetve – ha jogszabály úgy rendelkezik – egyéb ültetvények telepítéséhez,
 • a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő 1000 m2-nél nagyobb területnagyságú tevékenység, illetve 400 m2-t meghaladó területigényű beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez,
 • a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, újrahasznosításhoz,
 • az öntözéshez,
 • a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az állattartás során keletkező egyéb szervestrágya kivételével,
 • a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához,
 • a mezőgazdasági területek vízrendezéséhez,
 • a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásához,
 • az erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához.

A 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól pontosan meghatározza, hogy milyen esetekben szükséges talajvédelmi tervet készíteni, valamint tartalmazza a talajvédelmi terv készítésére vonatkozó általános, részletes tartalmi és szakmai követelményeket. A rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-ában felsorolt, termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve beavatkozásokkal, valamint a termőföld igénybevételével járó vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi tervet kell készíteni.